Myśl krytyczna 14 – co robi władza?

Aktywistki, aktywistów, teoretyczki i teoretyków oraz tych wszystkich, którzy po prostu chcą porozmawiać o świecie, który nas otacza, zapraszamy na dyskusję.

Na spotkaniu będziemy kontynuować naszą analizę praktyk władzy, aby lepiej zrozumieć zagadnienie rządzenia.

Proponujemy tekst:

P. Veyne, Foucault rewolucjonizuje historię, Toruń 2007 str. 7-51.

Osoby, które nie mają dostępu do tekstu prosimy o kontakt pod adresem teksty@myslkrytyczna.pl.

Zapraszamy!

Piątek, 18 grudnia 2015, g. 18:00
Instytut Filologii Angielskiej UWr s.212
ul. Kuźnicza 22, Wrocław

Myśl Krytyczna objęta jest patronatem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Myśl krytyczna 13

Aktywistki, aktywistów, teoretyczki i teoretyków oraz tych wszystkich, którzy po prostu chcą porozmawiać o świecie, który nas otacza, zapraszamy na dyskusję.

Tym razem jej podstawą będą 4 krótkie wystąpienia, podsumowujące nasze dotychczasowe poszukiwania intelektualne inspirowane późnymi pracami Michela Foucaulta:

1)Jak rządzi się wolnymi ludźmi. Wstęp do rządomyślności.
2)Kapitał ludzki, to brzmi dumnie. Rynek pracy i nowa podmiotowość pracowników.
3)Praktyczne problemy rządzenia – rewitalizacja.
4)Narodziny osoby, narodziny normy, narodziny kliniki. Zdrowie jako forma podmiotowości i władzy.

Ta dyskusja będzie stanowiła podsumowanie naszych prac z 12 poprzednich spotkań, będąc jednocześnie zaproszeniem do wspólnej dalszej pracy i pytaniem o kolejne możliwe kierunki.

Zapraszamy!

Piątek, 18 grudnia 2015, g. 18:00
Instytut Filologii Angielskiej UWr s.404
ul. Kuźnicza 22, Wrocław.

Począwszy od 13 spotkania, Myśl Krytyczna objęta jest patronatem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Myśl krytyczna 12 – jak być sobą?

Zapraszamy na 12. odsłonę myśli krytycznej. To dyskusja dla aktywistek, aktywistów, teoretyczek i teoretyków oraz tych wszystkich, którzy po prostu chcą porozmawiać o świecie, który nas otacza.

Za sprawą dwóch tekstów Mateusza Halawy zapuścimy się na słabo w Polsce rozpoznany, a z pewnością ważny temat technik siebie. Jak podmioty oddziałują same na siebie i jak te oddziaływania mogą być wykorzystywane przez techniki rządzenia?

Naszą analizą technik siebie postaramy się nawiązać nieco do pola medycznego, a zwłaszcza zdrowego stylu życia.

Proponujemy dwa teksty:

M. Halawa, Nowe media i archiwizacja życia społecznego w: Kultura współczesna, nr 4/2011, dostęny on-line tutaj.

Oraz

M. Halawa, Statystyka jako technika siebie w: Studio eksperyment. Zbiór tekstów, Warszawa 2012, dostępny tutaj.

Wtorek, 12 maja 2015, g. 20:00
Dwie Lampy
ul. Męcińskiego 25 Wrocław

#myslkrytyczna12

Myśl krytyczna 11 – co jest normalne?

Zapraszamy na 11. odsłonę myśli krytycznej. To dyskusja dla aktywistek, aktywistów, teoretyczek i teoretyków oraz tych wszystkich, którzy po prostu chcą porozmawiać o świecie, który nas otacza.

Tym razem, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o to jak powstają podmioty i techniki rządzenia nimi, zatrzymamy się na chwilę na polu norm zdrowia psychicznego.

Proponujemy dwa teksty:

M. Foucault, Szaleństwo i społeczeństwo, w: tegoż, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Warszawa 2000.

ORAZ

I. Hacking, O wytwarzaniu ludzi, dostępny tutaj.

Osoby, które nie mają dostępu do drugiego tekstu prosimy o kontakt pod adresem teksty@myslkrytyczna.pl.

Wtorek, 28 kwietnia 2014, g. 20:00
Dwie Lampy
ul. Męcińskiego 25 Wrocław

#myslkrytyczna11

Myśl krytyczna 10 – skąd pochodzimy?

Zapraszamy na kolejną, 10. już odsłonę myśli krytycznej. To dyskusja dla aktywistek, aktywistów, teoretyczek i teoretyków oraz tych wszystkich, którzy po prostu chcą porozmawiać o świecie, który nas otacza.

Odkładamy na bok zagadnienie kwestii miejskiej, któremu poświęciliśmy trzy poprzednie spotkania i poszukujemy innych pól produkcji podmiotowości. Na jakiś czas zajmiemy się teraz medycyną, aby przeanalizować jej wpływ na to jak ludzie współcześni postrzegają samych siebie. Tutaj za punkt wyjścia posłuży nam klasyczny tekst Michela Foucaulta Narodziny kliniki, a dokładniej rozdziały Świadomość polityczna, Otwórzcie klika trupów i Wnioski.

Osoby, które nie mają dostępu do tekstu prosimy o kontakt pod adresem teksty@myslkrytyczna.pl

Wtorek, 14 kwietnia 2015, g. 20:00
Dwie Lampy
ul. Męcińskiego 25 Wrocław

#myslkrytyczna10

Ostatnie bastiony oporu – Cibulka

Cibulka to zabytkowy zameczek, położony na malowniczym wzgórzu, w praskiej dzielnicy Košíře. Znajduje się on jakieś 20 minut jazdy komunikacją zbiorową od centrum miasta. Za socjalizmu teren należał do paramilitarnej organizacji Svazarm, wspierającej czeską armię. Obecny właściciel, Ulrich Vaníček, były funkcjonariusz czeskich służb specjalnych, odkupił go od Svazarmu za 80 tysięcy koron, ale nie podjął się jakiegokolwiek zagospodarowania budynków. Te więc niszczały, aż 3 lata temu wprowadzili się tam skłotersi. Obecnie Vaníček usiłuje sprzedać kompleks żądając za niego 120 milionów koron… i rzecz jasna chce wyrzucić jego obecnych mieszkańców.
Czytaj dalej Ostatnie bastiony oporu – Cibulka

Myśl krytyczna #9: Jak się nami rządzi – rewitalizacja cz.3

Zapraszamy na kolejną, 9. już odsłonę myśli krytycznej. To dyskusja dla aktywistek, aktywistów, teoretyczek i teoretyków oraz tych wszystkich, którzy po prostu chcą porozmawiać o świecie, który nas otacza.

Po raz kolejny postaramy się poszukać odpowiedzi na tytułowe pytanie: jak się nami rządzi, pozostając na gruncie Foucaultowskiej wizji rządzenia. Tym razem przeanalizujemy dokument „Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia”, dostępny w sieci: tutaj.

Osobom, które nie uczestniczyły w poprzednich spotkaniach polecamy zapoznanie się z tekstem Thomasa Lemkego Foucault, rządomyślność, krytyka (tutaj), który omawialiśmy na trzeciej myśli krytycznej.

Wtorek, 31 marca 2014, g. 20:00
Dwie Lampy
ul. Męcińskiego 25 Wrocław

#myslkrytyczna9

Myśl krytyczna #8: Jak się nami rządzi cz.2 – miasta cd

Zapraszamy na kolejną, 8. już odsłonę myśli krytycznej. To dyskusja dla aktywistek, aktywistów, teoretyczek i teoretyków oraz tych wszystkich, którzy po prostu chcą porozmawiać o świecie, który nas otacza.

Po raz kolejny postaramy się poszukać odpowiedzi na tytułowe pytanie: jak się nami rządzi, pozostając na gruncie Foucaultowskiej wizji rządzenia. Tym razem przeanalizujemy dokument stworzony przez firmę Wrocławskie Rewitalizacje na zlecenie Urzędu Miasta Wrocławia pt. „Masterplan dla Nadodrza: Koncepcja”. Spróbujemy dociec, kim jest podmiot, który zamieszka na zrewitalizowanym Nadodrzu? Jakie jego cechy założono? Czego on sam od siebie wymaga?

Osobom, które nie uczestniczyły w poprzednich spotkaniach polecamy zapoznanie się z tekstem Thomasa Lemkego Foucault, rządomyślność, krytyka (tutaj), który omawialiśmy na trzeciej myśli krytycznej.

Wszystkim zaś, jako materiał do dyskusji proponujemy strony 88-131 ze wspomnianego „Masterplanu”, który pobrać można za darmo tutaj.

Wtorek, 17 marca 2014, g. 20:00
Dwie Lampy
ul. Męcińskiego 25 Wrocław

#myslkrytyczna8

Myśl krytyczna #7: Jak się nami rządzi cz.1 – miasta

UWAGA!!!: WYDARZENIE PRZENIESIONE NA 15 LUTEGO

Zapraszamy aktywistki i aktywistów, teoretyczki i teoretyków oraz tych wszystkich, którzy po prostu chcą porozmawiać o świecie, który nas otacza na dyskusję.

Postaramy się poszukać odpowiedzi na tytułowe pytanie: jak się nami rządzi, pozostając na gruncie Foucaultowskiej wizji rządzenia. Za przykładowy przedmiot analizy posłuży nam proces gentryfikacji, uważany przez niektórych badaczy za kluczową składową współczesnych polityk miejskich.

Osobom, które nie uczestniczyły w poprzednich spotkaniach polecamy zapoznanie się z tekstem Thomasa Lemkego Foucault, rządomyślność, krytyka (tutaj), który omawialiśmy na trzeciej myśli krytycznej.

Wszystkim zaś, jako materiał do dyskusji proponujemy dwa teksty:

Potr Juskowiak, Gentryfikacja jako gentryfikacja. Artystyczny sposób produkcji i restrukturyzacja miast (dostępny za darmo tutaj).

Oraz

Piotr Jakub Fereński, Barbara Kwaśny, O (nie)niewinności pojęć. Gentryfikacja w dyskursie o procesach globalnych i jej ideologiczne konteksty w: Kultura – Historia – Globalizacja, 14, 2013 s. 69 – 89 (dostępny za darmo tutaj).

Analizę ułatwi nam obecność Basi Kwaśny, współautorki drugiego tekstu.

Niedziela, 15 lutego 2014, g. 18:00
Dwie Lampy
ul. Męcińskiego 25 Wrocław

Sukces wspomnianych zabiegów restrukturyzacyjnych to w dużej mierze wypadkowa heterogeniczności, wszechstronności i rozproszonej natury gentryfikacji, która w sposób typowy dla Foucaultowskiego urządzenia zdolna jest łączyć elementy dyskursywne i estetyczne, przepisy administracyjne, instytucje, wiedzę naukową, struktury architektoniczne czy nawet zasady etyczne i postawy filantropijne. Nie tylko utrudnia to zapobieganie samemu zjawisku, którego zachodzenie potwierdza dopiero fakt, kluczowego dla gentryfikacji, kolektywnego wyparcia wcześniejszych rezydentów dzielnicy, ale i wpływa skutecznie na rozmycie odpowiedzialności stojących za nim aktorów. Spektrum tych ostatnich rozciągać może się przy tym:od samych mieszkańców jako producentów miejskiego kapitału kulturowego lub inicjatorów oddolnej estetyzacji, przez animujących ich działania aktywistów, artystów, naukowców,po „głównych podejrzanych” w osobach urbanistów, urzędników i deweloperów. Wszystko to razem tworzy wielowarstwową sieć z dowolnie wymienialnymi elementami, zawsze sprowadzającą się jednak do„walki klasowej o użytkowanie i wytwarzanie przestrzeni”.

Piotr Juskowiak
Gentryfikacja jako gentryfikcja. Artystyczny sposób produkcji i restrukturyzacja miast

#myslkrytyczna7

Myśl Krytyczna #6: Co mamy do zyskania?

co_mamyZapraszamy aktywistki i aktywistów, teoretyczki i teoretyków oraz tych wszystkich, którzy po prostu chcą porozmawiać o świecie, który nas otacza na dyskusję.

To będzie drugie nasze spotkanie poświęcone pojęciu kapitału ludzkiego. Tym razem skonfrontujemy analizę Foucaulta z klasycznie marksistowską perspektywą Bowlesa i Ginitsa.

Teksty:
Samuel Bowles, Herbert Gintis, Problem z teorią kapitału ludzkiego – krytyka marksistowska w: Recykling Idei, 11, 2009 str 71-80.

ORAZ

Michel Foucault, Wykład z 14 marca 1979 roku w: Narodziny Biopolityki 2011 str.219-241.

Osoby które nie mają dostępu do tekstów prosimy o kontakt pod adresem teksty@myslkrytyczna.pl

Niedziela, 25 stycznia 2014, g. 18:00
Dwie Lampy
ul. Męcińskiego 25 Wrocław

Wyrównywanie szans edukacyjnych może rzeczywiście znacząco zredukować nierówność ekonomiczną, jednak nie w sposób bezpośredni, ale raczej poprzez podważanie zasadności tej nierówności i tym samym poprzez zwiększenie możliwości gruntownej reorganizacj instytucji ekonomicznych, opartej na świadomych walkach klas czy innych konfliktach politycznych.

Samuel Bowles, Herbert Gintis
Problem z teorią kapitału ludzkiego – krytyka marksistowska

#myslkrytyczna6

przewodnik dla zainteresowanych